Το σπερμοδιάγραμμα είναι μια πολύ απλή εξέταση, με την οποία ελέγχεται η γονιμότητα του άνδρα. Η παραγωγή σπερµατοζωαρίων είναι μία πολύπλοκη διαδικασία η οποία επηρεάζεται εύκολα από μεταβολές της γενικής βιολογίας του σώματος. Όταν επηρεάζεται η γενική υγεία, ακόμα και από ένα απλό κρυολόγηµα ή μια περίοδο έντονης ψυχοσωματικής κόπωσης η σπερµατογένεση επηρεάζεται για περίπου 3 µήνες. Επίσης η λήψη φαρµάκων, όπως τα αντιβιοτικά µπορούν να την επηρεάσουν για το διάστημα που χρησιμοποιούνται.

Επομένως για να αποτελέσει το σπερμοδιάγραμμα σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια του Ουρολόγου θα πρέπει αυτό να γίνεται υπό ειδικές συνθήκες και με επιμελή μελέτη από τον ειδικό μελετητή του σπέρματος.

Πράγματι, η εξέταση γίνεται πάντα υπό συγκεκριμένες συνθήκες για τις οποίες ενημερώνεται αναλυτικά ο άνδρας που πρόκειται να υποβληθεί σε αυτή. Εξάλλου η εγκυρότητα του αποτελέσματος θα προσδιορίσει την κατάλληλη διαχείρηση και τελικά επίτευξη του στόχου που είναι η βελτίωση της γονιμοποιητικής ικανότητας.

Για μία αξιόπιστη εξέταση σπέρματος θα πρέπει:

1. Να προηγηθεί μια περίοδος 15-20 ημερών με τακτικές εκσπερματίσεις (2-3 /εβδομαδα)
2. Να μην έχει προηγηθεί τον τελευταίο μήνα εμπύρετο ή καποιος άλλος κλονισμός της σωματικής ή ψυχικής υγείας
3. Η λήψη του δείγματος να γίνει σε ειδικό χώρο στο εργαστήριο που θα γίνει η εξέταση
4. Αν δεν συλλεχθεί όλο το υλικό η εξέταση πρέπει να αναβληθεί
5. σε περίπτωση παθολογικού αποτελέσματος ενδέχεται να χρειαστεί επανάληψη της εξέτασης πριν τη λήψη αποφάσεων

Pin It on Pinterest