Στυτική Αποκατάσταση

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το άγχος, η κακή διατροφή αλλά και κάποιες παθήσεις όπως το μεταβολικό σύνδρομο και ο διαβήτης είναι δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά το στυτικό αποτέλεσμα ακόμη και σε μικρές ηλικίες.

Στο άριστα εξοπλισμένο κέντρο μας, πραγματοποιείται πλήρης διάγνωση του πιθανού προβλήματος. Επιπρόσθετα διαθέτοντας τη δυνατότητα μη φαρμακευτικών, μη επεμβατικών εφαρμογών, προσφέρουμε εντυπωσιακή λειτουργική ανανέωση της στύσεως και πλήρη στυτική αποκατάσταση.

Αποκτήστε ανώδυνα,
χωρίς φάρμακα και επέμβαση
τη στύση που ονειρεύεστε!

Η επαναστατική μέθοδος ESWP είναι μία μη επεμβατική, ανώδυνη, αναίμακτη θεραπεία της διαταραχής της στύσεως με θεαματικά αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια, οι μελέτες απέδειξαν ότι η πρόκληση νεοαγγειογένεσης (καινούριων αιμοφόρων αγγείων), η διάσπαση των ασβεστώσεων καθώς η νεοκολλαγονογέννεση οδηγούν σε σημαντική βελτίωση ακόμη και στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας.

Αυτό επιτυγχάνεται με τοπική εφαρμογή κυμάτων ESWP τεχνολογίας τα οποία προκαλώντας μικροκρούσεις στην πάσχουσα περιοχή, διεγείρουν τους ινοβλάστες, την παραγωγή κολλαγόνου και εν τέλει τη δημιουργία νέων αγγείων με αποτέλεσμα τη σωστή λειτουργία του στυτικού μηχανισμού τη θεραπεία της φλεγμονής και την αναγέννηση της στυτικής λειτουργίας.

Η θεραπεία ESWP είναι ανώδυνη, αναίμακτη και σύντομης διάρκεια (5-10 min/συνεδρία) με αριθμό συνεδριών ανάλογα τη βαρύτητα του περιστατικού. Χωρίς πόνο και φάρμακα, δεν περιορίζει την καθημερινή δραστηριότητα.

Αποτέλεσμα αυτών είναι μια στύση σταθερή, με υψηλό βαθμό έντασης και μεγάλη διάρκεια, με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς αντενδείξεις και περιορισμούς από παθήσεις και την ηλικία του ασθενούς. Σημαντικά αποτελέσματα, χωρίς περιορισμό της καθημερινής δραστηριότητας, χωρίς πόνο και φάρμακα. Μάλιστα είναι δυνατόν να υποβληθούν στη θεραπεία ακόμη και άνδρες που έχουν αντιμετωπίσει καρδιολογικά ζητήματα.

Η θεραπεία ESWP μπορεί να εγγυηθεί, με ασφάλεια, σημαντική τόνωση της αντρικής αυτοπεποίθησης σε όλες τις ηλικίες, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες θεραπευτικές μεθόδους για βέλτιστο αποτέλεσμα.