Εκτός από την ανάπτυξη της LASER θεραπευτικής, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει αλματώδη πρόοδο και η Laser χειρουργική. Μάλιστα, σε παγκόσμιο επίπεδο, η Laser χειρουργική για την πραγματοποίηση  μικρών επεμβάσεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιου κέντρου, αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευεργετική τόσο στην αντιμετώπιση αυτού καθεαυτού του προβλήματος, όσο και στην ψυχολογία του ασθενούς. Επιπλέον  μειώνεται σημαντικά το κόστος αντιμετώπισης του προβλήματος και επιτυγχάνεται καλύτερη συνεργασία προς όφελος φυσικά του ασθενούς μας. Ειδικά με την ανάπτυξη των πολυδύναμων μηχανημάτων και εργαλείων οι θεραπείες μπορεί να συνδυάζονται μεταξύ τους για καλύτερα και γρηγορότερα θεραπευτικά αποτελέσματα και ευέλικτη διαχείριση του χρόνου.

Οι συχνότερες χειρουργικές επεμβάσεις  που πραγματοποιούνται με Laser και φυσικά σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας , στο κέντρο μας είναι:

 

 

  • LASER αποκαταστάση ΕΚΤΡΟΠΙΟΥ ουρήθρας

 

  • LASER αφαίρεση δερματικών βλαβών (θηλωμάτων, υπερκερατωσικών αλλοιώσεων, σμηγματογόνων κύστεων κα)