Το ινστιτούτο

Φτιάξαμε έναν σύγχρονο Ουρολογικό Ινστιτούτο, με σεβασμό και αγάπη για τον άνθρωπο, τόσο για να προστατεύσουμε και να αποκαταστήσουμε την Υγεία του Ουροποιητικού σας, αλλά και για να υπηρετήσουμε, με μεγάλη χαρά, το νέο σκοπό της ιατρικής, αυτόν της βελτίωσης της ποιότητας Ζωής!

Το Ουρολογικό Ινστιτούτο Laser και τα παραρτήματά του είναι απόλυτα συμμορφωμένα με τον κανονισμό GDPR, ενώ έχουν πιστοποιηθεί για την ποιότητά τους από τον οργανισμό DQS και λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001 /EN 15224

Πιστοποιήσεις

ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μοναδικό στην Ελλάδα µε πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001/EN 15224
και µε τον πλέον εξελιγµένο τεχνολογικό εξοπλισµό, το Ινστιτούτο
διακρίνεται για την υψηλότατη ποιότητα υπηρεσιών υγείας που παρέχει,
την αξιοπιστία του και την υποδειγµατική εξυπηρέτηση των ασθενών
που το επισκέπτονται.

Στο Ουρολογικό Ινστιτούτο Laser πραγµατοποιούνται:

• Διερεύνηση αιµατουρίας
• Διερεύνηση ουρολοιµώξεων
• Διερεύνηση λιθίασης νεφρών
• Διερεύνηση παθήσεων του προστάτη
• Διερεύνηση κυστικών ενοχληµάτων
• Διερεύνηση παθήσεων των νεφρών
• Διερεύνηση παθήσεων των όρχεων

• Διερεύνηση παθήσεων του πέους
• Στυτική δυσλειτουργία
• Υπογονιµότητα
• Διερεύνηση της ακράτειας
• Διερεύνηση HPV λοιµώξεων
• Αξιολόγηση HPV µε κυτταρολογική
µελέτη 3 σηµείων στον άνδρα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

Στο ινστιτούτο µας λειτουργεί πλήρως εξοπλισµένη χειρουργική αίθουσα, στην οποία λαµβάνουν χώρα όλες οι ουρολογικές πράξεις, ενδοσκοπικές ή µη, που δεν απαιτούν γενική αναισθησία.

Με τη βοήθεια σύγχρονου, τελευταίας γενεάς τεχνολογικού εξοπλισμού μπορούμε με αρτιότητα και συνέπεια να προσφέρουμε έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση.

Ο ασθενής, μπορεί, σε μόλις μία επίσκεψη να λάβει αξιόπιστες και επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ενώ δρομολογείται άμεσα η επίλυσή του είτε εντός του κέντρου, είτε συνεχίζοντας περαιτέρω με την ιατρό, σε υψηλού επιπέδου νοσηλευτικό ίδρυμα.

Pin It on Pinterest