Το ινστιτούτο

Φτιάξαμε έναν σύγχρονο Ουρολογικό Ινστιτούτο, με σεβασμό και αγάπη για τον άνθρωπο, τόσο για να προστατεύσουμε και να αποκαταστήσουμε την Υγεία του Ουροποιητικού σας, αλλά και για να υπηρετήσουμε, με μεγάλη χαρά, το νέο σκοπό της ιατρικής, αυτόν της βελτίωσης της ποιότητας Ζωής!

Το Ουρολογικό Ινστιτούτο Laser και τα παραρτήματά του είναι απόλυτα συμμορφωμένα με τον κανονισμό GDPR, ενώ έχουν πιστοποιηθεί για την ποιότητά τους από τον οργανισμό DQS και λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001 /EN 15224

Με τη βοήθεια σύγχρονου, τελευταίας γενεάς τεχνολογικού εξοπλισμού μπορούμε με αρτιότητα και συνέπεια να προσφέρουμε έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση.

Ο ασθενής, μπορεί, σε μόλις μία επίσκεψη να λάβει αξιόπιστες και επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ενώ δρομολογείται άμεσα η επίλυσή του είτε εντός του κέντρου, είτε συνεχίζοντας περαιτέρω με την ιατρό, σε υψηλού επιπέδου νοσηλευτικό ίδρυμα.

Pin It on Pinterest