Η παρακολούθηση αλλά και η αιφνιδιαστική εμφάνιση μίας παθολογίας, είναι δυνατόν να οδηγήσει στην επιλογή μίας εκ των προτεινόμενων χειρουργικών θεραπειών.

Η χειρουργική θεραπεία που θα ακολουθήσουμε, θα επιλεχθεί, σύμφωνα με την πάθηση που καλούμαστε να επιλύσουμε, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα και βέβαια σύμφωνα με την επιθυμία του ασθενούς.

Είναι πολύ σημαντικό να προηγηθεί μία επιμελής χαρτογράφηση του προβλήματος και μία σαφής εξήγησή του στον ασθενή. Θα ακολουθήσει η ανάπτυξη των θεραπευτικών επιλογών και η συσχέτισή τους με το ατομικό ιστορικό και τις προτιμήσεις του ασθενούς.

Αυτού του είδους η θεραπεία, η εξατομικευμένη χειρουργική θεραπεία, επιτρέπει στον ασθενή να εμβαθύνει στην κατανόηση της πάθησής του και να συμμετάσχει ενεργά στη διαχείρισή της. Καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του γιατρού και του ασθενούς και βέβαια ελαχιστοποιεί την εμφάνιση των πιθανών επιπλοκών ενώ η βιολογική  ισορροπία του ασθενούς  δεν διαταράσσεται σχεδόν καθόλου.

Βασική και πάγια τακτική μας είναι οι ασθενείς μας να προσέρχονται προκειμένου να υποβληθούν σε μία χειρουργική επέμβαση αφού έχουν διαγνωσθεί και ρυθμιστεί σχολαστικά τα λοιπά τους προβλήματα π.χ. Σακχαρώδης Διαβήτης , υπέρταση κλπ.

Για το λόγο αυτό η προεγχειρητική προετοιμασία πραγματοποιείται από σταθερούς συνεργάτες μας όλων των ειδικοτήτων τους οποίους και μπορούμε να συμβουλευτούμε καθόλη τη διάρκεια της νοσηλείας  του ασθενούς μας.

Η γραμματεία βρίσκεται πάντα δίπλα στον ασθενή μας και την οικογένειά του τόσο κατά την εισαγωγή του όσο και κατά τη νοσηλεία του διευκολύνοντας την κίνησή του εντός του Νοσοκομείου αλλά και στη επίλυση θεμάτων με τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλα διαδικαστικά θέματα.

Είναι σημαντικό για εμάς, εκτός από το άρτιο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα,  ο ασθενής μας να προσέρχεται με ήρεμη ψυχολογία και να παραμένει έτσι σε όλη τη διάρκεια της αποθεραπείας του. Επιδιώκουμε, λοιπόν, να είμαστε δίπλα του επιδεικνύοντας την ανάλογη συνέπεια σε όλα τα επίπεδα (χειρουργικό, λογιστικό ή γραμματειακό επίπεδο).

Η εμπιστοσύνη σας ποτέ δεν θα πάψει να μας τιμά!