Ελάχιστα Επεμβατική Ουρολογική Χειρουργική

Ελάχιστα Επεμβατική Ουρολογική Χειρουργική

Η Ουρολογία είναι η ειδικότητα που επωφελήθηκε περισσότερο τα τελευταία χρόνια από την τεχνολογική εξέλιξη στην Ιατρική. TURis προστατεκτομή, Holmium Laser, Greenlight Laser, HD Ενδοσκοπική Χειρουργική, NBI, Ρομποτική Χειρουργική, Λαπαροσκοπική Χειρουργική και TUR...