Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το άγχος, η κακή διατροφή αλλά και κάποιες παθήσεις όπως το μεταβολικό σύνδρομο και ο διαβήτης είναι δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά  το στυτικό αποτέλεσμα ακόμη και σε μικρές ηλικίες.

Το κέντρο μας, άριστα εξοπλισμένο, είναι σε θέση πλήρους διάγνωσης του πιθανού προβλήματος. Επιπρόσθετα διαθέτοντας τη δυνατότητα μη φαρμακευτικών, μη επεμβατικών εφαρμογών προσφέρουμε εντυπωσιακή  λειτουργική ανανέωση της στυσεως και πλήρη στυτική αποκατάσταση.

Η θεραπεία ESWP είναι μία μη επεμβατική, ανώδυνη, αναίμακτη θεραπεία της διαταραχής της στύσεως με θεαματικά αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια, οι μελέτες απέδειξαν ότι η πρόκληση νεοαγγειογένεσης (καινούριων αιμοφόρων αγγείων), η διάσπαση των ασβεστώσεων καθώς η νεοκολλαγονογέννεση οδηγούν σε σημαντική βελτίωση ακόμη και στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τοπική εφαρμογή κυμάτων ESWP τεχνολογίας τα οποία προκαλώντας  μικροκρούσεις στην πάσχουσα περιοχή διεγείρουν τους των ινοβλάστες, την παραγωγή κολλαγόνου και εν τέλει τη  δημιουργία νέων αγγείων με αποτέλεσμα τη σωστή λειτουργία του στυτικού μηχανισμού τη θεραπεία της φλεγμονής και την αναγέννηση της στυτικής λειτουργίας.

Πρόκειται για ανώδυνη, αναίμακτη θεραπεία σύντομης διάρκεια (5-10 min/συνεδρία) με αριθμό συνεδριών ανάλογα τη βαρύτητα.

Σημαντικά αποτελέσματα , χωρίς περιορισμό της καθημερινής δραστηριότητας, χωρίς πόνο και φάρμακα. Μάλιστα είναι δυνατόν να υποβληθούν στη θεραπεία ακόμη και άνδρες που έχουν αντιμετωπίσει καρδιολογικά ζητήματα.

Η θεραπεία ESWP μπορεί να εγγυηθεί, με ασφάλεια, σημαντική τόνωση της αντρικής αυτοπεποίθησης σε όλες τις ηλικίες, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες θεραπευτικές μεθόδους για βέλτιστο αποτέλεσμα.